Menu

Zarządzanie Logistyczne

Zarządzanie logistyczne jest procesem decyzyjnym. Obejmuje logiczny ciąg czynności składający się na proces tworzenia skonkretyzowanej w planie logistycznym całościowej koncepcji działań logistycznych w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie logistyczne produkcją w przedsiębiorstwie

mmllmm

Zagregowane planowanie produkcji

–Przyjęta strategia zaspokajania popytu  

Wchodzi w skład SOP
Cel: opracowanie planu produkcji, który
umożliwi zaspokojenie zagregowanego popytu,
będzie realnym, wykonalnym ze względu na ograniczone zasoby (zdolność produkcyjna, ludzie, materiały, czas, pieniądze),
będzie charakteryzował się możliwie najniższymi kosztami realizacji.
Dane do opracowania planu produkcji
Plan strategiczny (jakie produkty, jakie procesy, jaka zdolność produk.)
Prognoza popytu, plan sprzedaży, zamówienia klientów
Aktualny poziom produkcji
Zasoby: wyposażenie, zatrudnienie, materiały
Aktualne stany zapasów
Opcje decyzyjne (zapasy, dodatkowe zmiany, nadgodziny, podwykonawstwo, zwalnianie/ zatrudnianie, zaległe zamówienia,
Koszty

© Zarządzanie Logistyczne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci